SCDCO

HSE مخفف HEALTH SAFETY ENVIRONMENT به معنای سلامت، ایمنی و محیط زیست است که در اصطلاح به HSE یا بهداشت حرفه ای تبدیل شده است. HSE و بهداشت حرفه ای از افراد در برابر ریسک های موجود درمحل کار حفاظت میکند. کارکنان و کارفرمایان هردو ذینفع کنترل ریسک ها و خطرات شغلی هستند. تاریخچه HSE در شرکت گازکربنیک شهرکرد: از ابتدای فعالیت شرکت گازکربنیک و در اواخر دهه ۷۰ خورشیدی لزوم ایجاد دپارتمانی به نام ایمنی مطرح بود. این دپارتمان در سال 1388 به عنوان واحد HSE شکل گرفت. فعالیت های واحد HSE درسال ۱۳۸۸ و همزمان با آغاز همکاری با نیروگاه بعثت واحد تهران وارد مرحله جدیدی شد چرا که شرکت گازکربنیک شهرکرد اولین پروژه بازیافت CO2 را از دودکش نیروگاه بعثت انجام داد. پس از اجرای پروژه نیروگاه بعثت در تهران پروژه دیگری در پتروشیمی کرمانشاه در سال ۱۳۹۲ رقم خورد که انجام این پروژه واحد HSE را نسبت به قبل توسط واحد CO2 چابک تر نمود.

حوزه فعالیت HSE:

اساس کار HSE نظارت بر عملکرد و اجرای دیگر است، به شکلی که در حوزه HSE موثر باشند. بنابراین حوزه اصلی فعالیت HSE نخست تامین تکالیف و الزامات قانونی است و پس از آن در حوزه سلامت پرسنل قدم های بسیار بزرگی برداشته شده است.


۱.الزامات قانونی: بخش مهمی از فعالیت های HSE تکلیف قانون است به عنوان مثال براساس قانون لازم است به عنوان مثال انجام تست هیدرواستاتیک برای مخازن، ارت سنجی چاه های ارت، انجام بازرسی از جرثقیل، اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار(سر و صدا و غیره)

۲.سلامت پرسنل: انجام معاینات ادواری و بررسی سلامت پرسنل در همه جنبه ها در یک فرآیند ویژه از سوی دپارتمان HSE طراحی شده است.

۳.فرهنگ سازی و آموزش: آموزش HSE دراین شرکت ابتدا با آموزش به پرسنل جدید و با آموزش ماهانه پرسنل واحد تولید و تعمیرات و برگزاری آموزش های ادواری از پرسنل ادامه دارد.

۴.تجربه HSE در مواجه با کرونا: باشیوع بیماری کرونا دپارتمان HSE شرکت با همکاری و مساعدت مدیر امور اداری و مدیریت شرکت وارد عمل شده و اطلاعات مهم اولیه درخصوص ویروس کرونا، عوارض و علائم آن و نیز نحوه محافظت از خود در برابر این ویروس را به تمامی پرسنل در تمام سازمان و شرکت ارائه داده است.

به موازات آن تمامی ملزومات مورد نیاز پرسنل برای جلوگیری از انتشار ویروس، از جمله ماسک و لوازم ضدعفونی به کارکنان تحویل شد. همچنین با ظهور علائم اولیه در پرسنل غربالگری انجام گرفت و پرسنل با علائم اولیه به مدت ۲ هفته با پرداخت حقوق به طورکامل دورکار شدند همچنین در تمام قسمت های ورودی شرکت دستگاه الکتریکی ضدعفونی کننده دست نصب گردید.