SCDCO

گازکربنیک شهرکرد و جهان

منظور از شهرکرد شرکت ماشین سازی گازکربنیک شهرکرد می باشد. این شرکت دانش بنیان با بهره گیری از علم متخصصان خود توانسته برای اولين بار در ايران واحد بازيافت گاز كربنيک از دودكش نيروگاه بعثت را راه اندازي نمايد که این امر مهم تاثیر به سزایی در چرخه زیست محیطی دارد.