سال ها مطالعه و تحقیق، از گازکربنیک شهرکرد شرکتی ساخته است که همه روزه در حال فراگیری است. تیم دانش پژوه این شرکت، خود پروژه تحقیقاتی تعریف می کند، دستگاه می سازد، فرآیندهای جدید ابداع می کند، تجهیزات اندازه گیری می سازد، وضعیت حال و آینده بازار گازکربنیک را مطالعه و شناسایی می کند و در مجموع گاز کربنیک شهرکرد را بر اساس نیازهای کشور توسعه می دهد. خطوط تولید ساخت این شرکت که تحت نام SCD ( Shahrekord Carbon Dioxide)  ساخته می شود، کاملا با طراحی مهندسی و فناوری بومی است ( و نه بومی شده ) و هیچگونه کپی برداری از محصولات خارجی ندارد