غشا

در طی چند دهه اخير، فرآيندهای جداسازی غشايی به دليل مزايای فراوان رشد فزاينده‌ای را پشت سر گذاشته و هم اکنون در حوزه‌های متعددی کاربرد صنعتی يافته‌اند. ويژگی هايی همچون مصرف انرژی پايين، هزينه‌های اندک سرمايه‌گزاری و راه‌اندازی، عدم نياز به فضاي فيزيکی زياد و سادگی عملياتی را می توان از مزايای روش‌های غشايی در مقابل فرايندهای متداول جداسازی دانست. البته بايد اشاره شود که در کنار مزايای قابل توجهی كه كاربرد اين تكنولوژی نسبت به ساير روش‌های جداسازی دارد، عمدتاً فرايندهای غشايی با مشكلاتی نيز مواجه هستند، پلاريزاسيون غلظتی، گرفتگی ، عدم پايداری در شرايط سخت عملياتی و جداسازی ناقص اجزا از يک‌ديگر از مهمترين اشکالات روش‌های غشايی به شمار می روند که اين موارد كاربرد صنعتی آنها را در برخي از موارد محدود مي‌كنند. عليرغم محدوديت‌های فوق، فرايندهای غشايی دورنمايی روشنی دارند. تحقيقات گسترده‌ای كه در دنيا در اين زمينه صورت می گيرد بتدريج مشكلات و محدوديت‌های توسعه اين تكنولوژی را رفع نموده و هر روز مزيت‌های فرايندهای غشايی نسبت به ساير فرايندهای كلاسيک جداسازی افزايش می يابد.

امروزه از روش‌هاي جداسازی غشايی به شکلی گسترده در صنايع پتروشيميايی و پالايشگاهی با هدف جداسازی گازها مورد استفاده قرار می گيرند. براي مثال جداسازی دی اکسید کربن از محصولات حاصل از احتراق، بازيافت هیدروژن از جريان پرج واحدهای آمونياک، بازيافت بخارات اتيلن از آرگون در واحدهای توليدکننده اتيلن اکساید، بازيافت مونومرهاي وينيل‌کلرايد در واحدهای توليدکننده پلي‌وينيل‌کلرايد، بازيافت هيدروکربن‌های ارزشمند از جريان گاز دودکش در واحدهای توليدکننده پلی­الفین، جداسازي دی اکسید کربن و سولفید هیدروژن از گاز طبیعی نمونه‌هایی از کاربردهای صنعتي فرايندهای جداسازی غشايی در حوزه جداسازی گازی می باشند. شرکت دانش بنیان ماشین سازی گاز کربنیک شهرکرد با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران در حال توسعه فناوری غشایی برای جداسازی دی اکسید کربن از جریانات گازی حاصل از احتراق می ­باشد. با ساخت غشا و مدول­های غشایی برای کاربرد مذکور، تکنولوژی غشایی در حوزه جداسازی گازها در ایران بنیان گذاشته خواهد شد. این شرکت توسعه فناوری­ غشایی برای حوزه های مختلف جداسازی گازها را در برنامه دارد.